Zahtevek za namenitev 1% dohodnine

Zavodu Iskreni dajem soglasje, da posreduje zahtevo za namenitev dela dohodnina na FURS v mojem imenu.

Zavodu Iskreni dajem privolitev, da hrani in obdeluje navedene podatke za namene svoje dejavnosti, kot je opisano v pogojih.

Podpišite se v okvirju (Na miški kliknite in držite levi gumb. Če uporabljate pametno napravo, se podpišite s prstom.)

Podarite del dohodnine zavodu Iskreni

Vas ne stane nič, nam pomeni ogromno!

Vsak davčni zavezanec rezident lahko nameni do 1,0 % dohodnine organizaciji po svoji izbiri. Takšna donacija za vas ne predstavlja nobenega stroška, saj gre za dohodnino, ki jo sicer plačate državi. Če tega odstotka ne namenite nikomur, država namesto vas določi, komu bo namenila ta sredstva. Naj bo odločitev v vaših rokah!

Donirate v naslednjih korakih:

  1. Izpolnite vsa polja: IME IN PRIIMEK MORATA BITI NAVEDENA ENAKO KOT NA OSEBNIH DOKUMENTIH.
  2. Podpišite zahtevo.
  3. Potrdite strinjanje o obdelavi osebnih podatkov in pooblastilo za oddajo zahteve na pristojni finančni urad.
  4. Kliknite »ODDAJ ZAHTEVO«.

Zavod Iskreni se zavezuje, da bo pri uporabi osebnih podatkov v celoti upošteval veljavno zakonodajo, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov.
Več o donacijah dohodnine Podari preko aplikacije eDavki
Zavezanec lahko zahtevo za namenitev dela dohodnine odda tudi elektronsko prek storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki, kjer sta na voljo 2 možnosti:

  • Registracija z digitalnim potrdilom na spletni strani FURS_vstop,
  • Prijava z uporabniškim računom in geslom: na spletni strani FURS_vstop se za prvo prijavo vnese davčna številka in e-poštni naslov, na katerega se nato prejme geslo za dostop; zahtevan je še vnos številke z dokumenta IID (Informativni izračun dohodnine), ki ga zavezanec prejme vsako leto. Pri vsaki naslednji prijavi se vneseta samo davčna številka in geslo.
Na vstopni strani je treba izbrati »Podatki o zavezancu« in nato »Namenitev dela dohodnine«, kjer se vpiše davčno številko društva in %, ki se namenja društvu, ter klikne »Oddaj vlogo«.

Skladno s 142. členom Zakona o dohodnini (Uradni list RS, št. 117/06,10/08, 78/08, 125/08 in 20/09; v nadaljnjem besedilu: Zdoh-2) lahko rezident zahteva, da se do 1 odstotka dohodnine, odmerjene po tem zakonu, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje splošnih koristnih namenov in za financiranje političnih strank in reprezentativnih sindikatov. Skladno z drugim odstavkom istega člena se za splošne koristne namene po tem členu štejejo humanitarni nameni (vključno z varstvom človekovih pravic), nameni varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, invalidski, dobrodelni, ekološki, kulturni, športni, religiozni in drugi nameni, ki se opravljajo v okviru dejavnosti rezidentov Slovenije, ki so po posebnih predpisih ustanovljeni za opravljanje navedenih dejavnosti kot nepridobitnih dejavnosti, in katerim je s posebnim zakonom ali na podlagi posebnega zakona zaradi opravljanja te dejavnosti priznan poseben status ali določeno, da je njihova dejavnost v javnem interesu ali da je dobrodelna. Za rezidente iz prejšnjega stavka se ne štejejo rezidenti pravne osebe, ki so jih ustanovile ali katerih člani so pravne osebe javnega prava. V skladu s tretjim odstavkom 142. člena ZDoh-2 vlada določi podrobnejši način izvajanja prvega odstavka tega člena in objavlja seznam upravičencev do donacij po tem členu. Varstvo osebnih podatkov: S podpisom tega obrazca se strinjam, da lahko Zavod Iskreni posredovane osebne podatke uporablja in shranjuje skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Dovoljujem, da lahko Zavod Iskreni navedene osebne podatke obdeluje v bazi svojih podpornikov ter jih uporablja za komunikacijo z menoj, obveščanje o svojih aktivnostih, pridobivanje donacij, pošiljanje vabil na dogodke in sodelovanje v raziskavah. Navedene osebne podatke lahko hrani in obdeluje do mojega pisnega preklica.